Flora i Fauna

/Flora i Fauna
Flora i Fauna2017-12-27T11:38:19+00:00

Són diverses les espècies de mamífers que habiten en ‘El Surar’, que estan incloses en el Catàleg Valencià d’Espècies de Fauna Amenaçades d’espècies protegides com: la musaranya comuna, la fagina, el teixó, el turó i la mostela. També trobem diverses espècies de quiròpters: la rata penada mediterrani de ferradura, rata penada aligot mitjà, rata penada aligot gran, rata penada gran de ferradura i la rata penada xicotet de ferradura. Les aus en l’àmbit d’estudi presenten una gran diversitat d’espècies, moltes d’elles incloses en el Catàleg Valencià d’Espècies de Fauna Amenaçades com l’àguila de panxa blanca, espècie vulnerable. El blader i l’arrendajo que s’inclouen com espècies protegides.  La granota comuna  espècie d’interés comunitari que junt amb el renoc comú, el fardatxo ocel·lat i la serp verda està inclosa al Catàleg Valencià d’Espècies de Fauna Amenaçades.

Com déiem abans El Surar conté la sureda més meridional dels existents en la Comunitat Valenciana. La surera es distribuïx en bosquetes oberts, restes d’un antic bosc més extens. La surera és una espècie que habitualment creix en sòls silicis però que en el paratge creix sobre sòls calcaris, ja que al llarg del temps les pluges han llavat la calç del substrat. Sobre este sòl descarbonatat també podem trobar pins marítims mesclats amb les sureres; i altres espècies arbòries com les carrasques i alguns roures valencians en llocs més ombrívols. L’interés de la vegetació existent en el paratge ha propiciat la declaració de dues microreserves de flora: ‘Pla de Junquera’ i ‘Els Miradors’.